Dịch vụ sau bán hàng

Làm thế nào để đối phó với sản phẩm có vấn đề

Khi khách hàng phát hiện có vấn đề với sản phẩm sau khi nhận hàng, chúng tôi có một quy trình hoàn chỉnh để giải quyết khiếu nại của khách hàng.
Nếu bạn muốn biết hệ thống kiểm soát chất lượng của bộ chuyển đổi của chúng tôi, vui lòng chuyển sang phần “Chất lượng”

asbqeb

✧ Trước hết, bạn nên thông báo cho chúng tôi các vấn đề của sản phẩm, hình thức có thể là báo cáo, mô tả văn bản hoặc video qua email.

✧ Đội ngũ bán hàng sẽ phản hồi vấn đề cho bộ phận kiểm tra chất lượng khi chúng tôi nhận được khiếu nại của khách hàng.

✧ Khi bộ phận quản lý chất lượng nhận được báo cáo khiếu nại từ đội bán hàng, kỹ sư QE sẽ tổ chức bộ phận sản xuất và bộ phận kiểm soát chất lượng để xác nhận hiện tượng lỗi theo quy trình trên, sau đó tìm ra nguyên nhân và cung cấp cho khách hàng giải pháp thỏa đáng.