Hướng dẫn về nhà máy

Chào mừng bạn đến thăm nhà máy của chúng tôi
Đây là văn phòng quản lý sản xuất của chúng tôi

12
as2

Dây chuyền sản xuất Plug-in, mỗi người vận hành đeo một vòng tay chống tĩnh điện và mỗi vị trí có một SOP vận hành tương ứng.

333
444

Sau khi hoàn tất quá trình cắm, PCBA đi vào thiết bị hàn sóng thông qua băng tải tự động để hàn tự động.

55

Cắt bỏ phần thừa

In laze

88
66
77

Sản phẩm sau khi lắp ráp được kiểm tra bằng thiết bị kiểm tra tự động.

99

Kiểm tra sự xuất hiện của bộ chuyển đổi nguồn ac dc

1010

Kiểm tra đầu ra

1111
1212

Xưởng lão hóa với nhiệt độ không đổi 40 độ

100% bộ đổi nguồn sau khi sản xuất lắp ráp chuyển đến phân xưởng lão hóa và già hóa trong phân xưởng nhiệt độ không đổi 40C trong 2 giờ.

Thông qua hệ thống kiểm tra tự động của máy tính thiết lập kiểm tra tác động áp suất đáy cao.Sau khi bộ đổi nguồn vượt qua hệ thống kiểm tra tự động, tiến hành chuyển sang dây chuyền sản xuất đóng gói để hoàn thành quá trình sản xuất tiếp theo.

1313
1414

Trung tâm R & D

1515

Bộ nguồn máy tính để bàn 250W đang gỡ lỗi

1616

Đang thử nghiệm độ tăng nhiệt độ của bộ sạc GaN

1717

Bộ sạc GaN 30W đang gỡ lỗi

Phòng thí nghiệm

1818

Kiểm tra EMC

1919

Bức xạ dẫn

2020

Kiểm tra nhiệt độ cao và nhiệt độ thấp

2121

Kiểm tra ESD (Kiểm tra tĩnh điện)

Kiểm tra thả

2222